Przemysł gumowy

Dostarczamy kompletne instalacje do produkcji i przetwórstwa mas gumowych. Nasze systemy bezpiecznie przetwarzają wszystkie surowce, takie jak sadza, białe wypełniacze, elastomery i chemikalia, aby zapewnić najwyższą jakość receptury. Kompleksowe rozwiązania firmy Huzap obejmują cały zakres łańcucha dostaw w przemyśle gumowym i oponiarskim: odbiór, magazynowanie, transport, dozowanie, ważenie surowców i podawanie surowców do ugniatarki. Każda z tych instalacji jest dostosowana do lokalnych warunków, receptury i wydajności u klienta.

Przemysł tworzyw sztucznych

Dostarczamy kompletne instalacje do produkcji, przetwarzania i recyklingu tworzyw sztucznych. Nasze systemy z łatwością przetwarzają wszystkie rodzaje proszków tworzyw sztucznych (PCW), mieszanek tworzyw sztucznych lub granulatów tworzyw sztucznych. Nasze kompleksowe rozwiązania obejmują cały łańcuch dostaw przetwórstwa tworzyw sztucznych: odbiór, magazynowanie, transport, dozowanie, ważenie komponentów, załadunek mieszalników gorąco-zimnych i wytłaczarek oraz przechowywanie lub pakowanie gotowych mieszanek. Każda z tych instalacji jest dostosowana do lokalnych warunków, receptury i wydajności u klienta.

Przemysł gumowy

Dostarczamy kompletne instalacje do produkcji i przetwórstwa mas gumowych. Nasze systemy bezpiecznie przetwarzają wszystkie surowce, takie jak sadza, białe wypełniacze, elastomery i chemikalia, aby zapewnić najwyższą jakość receptury. Kompleksowe rozwiązania firmy Huzap obejmują cały zakres łańcucha dostaw w przemyśle gumowym i oponiarskim: odbiór, magazynowanie, transport, dozowanie, ważenie surowców i podawanie surowców do ugniatarki. Każda z tych instalacji jest dostosowana do lokalnych warunków, receptury i wydajności u klienta.

Przemysł tworzyw sztucznych

Dostarczamy kompletne instalacje do produkcji, przetwarzania i recyklingu tworzyw sztucznych. Nasze systemy z łatwością przetwarzają wszystkie rodzaje proszków tworzyw sztucznych (PCW), mieszanek tworzyw sztucznych lub granulatów tworzyw sztucznych. Nasze kompleksowe rozwiązania obejmują cały łańcuch dostaw przetwórstwa tworzyw sztucznych: odbiór, magazynowanie, transport, dozowanie, ważenie komponentów, załadunek mieszalników gorąco-zimnych i wytłaczarek oraz przechowywanie lub pakowanie gotowych mieszanek. Każda z tych instalacji jest dostosowana do lokalnych warunków, receptury i wydajności u klienta.

Referencje

Nasi partnerzy