Inżynieria, produkcja, montaż i uruchomienie systemów podawania do ugniatarki

W zakresie systemów podawania w przemyśle gumowym Huzap oferuje nowe linie zaopatrujące ugniatarki lub modernizację, przebudowę lub rozbudowę istniejących linii ugniatających. Każdy z tych zakładów jest dostosowany do lokalnych warunków, receptury i wydajności u klienta. Nasz zakres usług obejmuje inżynierię, aż po uruchomienie kompletnych systemów. Dzięki delikatnym procesom transportu, przejrzystemu zarządzaniu recepturami i wysokiemu stopniowi zagłębionej integracji dostarczamy kompletne rozwiązania o wysokiej dostępności systemu i wysokiej przepustowości oraz gwarantujemy najwyższą jakość produktu!

Dostarczamy rozwiązania systemowe na całej długości łańcucha wartości:

Zalety naszych systemów załadowczych w skrócie:

 • indywidualny projekt według wymagań klienta
 • wysoki poziom integracji produkcyjnej
 • wysoka dyspozycyjność systemu przy dużych przepustowościach
 • wysoka jakość produktu
 • delikatne metody transport produktu
 • ciągły przepływ materiału
 • wykonanie przeciweksplozyjne
 • bezpyłowe i czyste instalacje
 • osobna instalacja silosów i stacji opróżniania worków
 • doposażenie możliwe w każdej chwili
 • restrukcyjne rozgraniczanie surowców

Poproś o ofertę!

Czy masz wyzwania związane z przechowywaniem, transportem, ważeniem i pakowaniem swoich produktów? Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i poprosić o indywidualną ofertę w naszym dziale sprzedaży.