Elastyczne i przyjazne dla użytkownika ważenie

Elastomery (takie jak kauczuk) są ważone w oddzielnym systemie, dozowane i podawane do ugniatarki. Do ważenia bel gumowych i skór gumowych dostarczamy wagę taśmową, a także kolejną taśmę podającą do wprowadzenia do ugniatarki. Nasze elastyczne systemy oferują wysoki poziom łatwości obsługi.