Nasze elastyczne systemy napełniają i ważą różne duże opakowania. Tutaj również gwarantujemy precyzyjne, bezpieczne i bezpyłowe napełnianie i ważenie z maksymalną wydajnością. Konstrukcja tego typu wagi umożliwia najmniejsze rozmiary przy największej przepustowości produktu.

W zależności od warunków lokalnych możliwe są różne rozmiary standardowe, a także wykonania specjalne. Urządzenia dozujące są dostosowane do ważonych produktów.

WBE 500-1500

Przejezdne urządzenie do napełniania różnych dużych opakowań.

Zakres odważania: maks. 1500 kg
Rodzaj opakowania: worki Big-Bag, oktabiny, kontenery
Wydajność: do 15 opakowań/h
Nadające się produkty: swobodnie sypiące się
Wyposażenie: urządzenie do posuwu w wysokości, zgrzewanie, wibrowanie I ewakuacja powietrza

WBE 500-1500

Verfahrbare Befüllanlage zum Befüllen von verschiedenen Großgebinden

Wägebereich: max. 1500 kg
Packmittel: Big-Bag, Oktabin, Container
Leistung: bis 15 Gebinde/h
geeignete Produkte: freifließende Schüttgüter
Ausrüstung: Hub-, Schweiß-, Rüttelvorrichtung und/oder Luftevakuierung

WBE 500-1500

Stacjonarna waga pomostowa do napełniania różnych dużych opakowań

Zakres odważania: maks. 1500 kg
Rodzaj opakowania: worki Big-Bag, oktabiny, kontenery
Wydajność: do 15 opakowań/h
Nadające się produkty: swobodnie sypiące się
Wyposażenie: urządzenie do posuwu w wysokości, zgrzewanie, wibrowanie i ewakuacja powietrza

WBE 500-1500

Stationäre Plattformwaage zum Befüllen von verschiedenen Großgebinden

Wägebereich: max. 1500 kg
Packmittel: Big-Bag, Oktabin, Container
Leistung: bis 15 Gebinde/h
geeignete Produkte: freifließende Schüttgüter
Ausrüstung: Hub-, Schweiß-, Rüttelvorrichtung und/oder Luftevakuierung

WBE 500-1500

Urządzenie do napełniania różnych dużych opakowań z systemem transportowym rolkowym.

Zakres odważania: maks. 1500 kg
Rodzaj opakowania: worki Big-Bag, oktabiny, kontenery
Wydajność: do 20 opakowań/h
Nadające się produkty: swobodnie sypiące się
Wyposażenie: urządzenie do posuwu w wysokości, zgrzewanie, wibrowanie, ewakuacja powietrza i przenośniki rolkowe.

WBE 500-1500

Befüllanlage für verschiedene Großgebinde mit Abtransport-Rollenbahn

Wägebereich: max. 1500 kg
Packmittel: Big-Bag, Oktabin, Container
Leistung: bis 20 Gebinde/h
geeignete Produkte: freifließende Schüttgüter
Ausrüstung: Hub-, Schweiß-, Rüttelvorrichtung, Luftevakuierung und/oder Transport-Rollenbahn

WBE 500-1500 D

Podwójne urządzenie do napełniania dużych opakowań z wagami pomostowymi (Opróżnianie 1: big bag; opróżnianie 2: oktabina)

Zakres odważania: maks. 1500 kg
Rodzaj opakowania: worki Big-Bag, oktabiny, kontenery
Wydajność: do 15 opakowań/h
Nadające się produkty: trudno sypiące się
Wyposażenie: urządzenie do posuwu w wysokości, zgrzewanie, wibrowanie, ewakuacja powietrza i dozownik ślimakowy.

WBE 500-1500 D

Doppelte Befüllanlage für verschiedene Großgebinde mit Bodenwaage (Entleerung 1: Big-Bag; Entleerung 2: Oktabin)

Wägebereich: max. 1500 kg
Packmittel: Big-Bag, Oktabin, Container
Leistung: Gebinde/h
geeignete Prdoukte: schwerfließende Schüttgüter
Ausrüstung: Hub-, Schweiß-, Rüttelvorrichtung, Luftevakuierung und/oder Dosierschnecke

Poproś o ofertę!

Czy masz wyzwania z ważeniem i pakowaniem swoich produktów? Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i poprosić o indywidualną ofertę w naszym dziale sprzedaży.