Precyzyjne I bezpieczne odważanie dodatków

Dostarczamy systemy magazynowania i ważenia dodatków w wykonaniu przeciwwybuchowym dla strefy 21/22 zgodnie z dyrektywą 206/42/EG.

Dodatki są opróżniane do zbiorników dobowych wyposażonych w standardowe i bezpieczne akcesoria. Do wyładunku dodatków stosujemy specjalne systemy przenośników, które są wspomagane różnymi urządzeniami pomocniczymi do wyładunku.